พระรามที่ 2 
Tel: 02-867-1370-2

อัลฟ่าเซ็นเตอร์
ปิ่นเกล้า
Tel: 02-881-0187-8

อัลฟ่าออโต้กลาส
ดินแดง
Tel: 02-692-0922-3

วิภาวดี
Tel: 02-616-0081-2
 

อัลฟ่าเซลส์
ศรีนครินทร์-บางนา
Tel: 02-748-6656-9

 
 

 
 
 
 
 
 
ยินดีบริการรับบัตรเครดิต
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเปรียบเทียบ
Product Specifications
Elite
Premium
VIP
GPS
Plus
GPS
Package
Gold
Sport
แสงสว่างส่องผ่าน กระจกหน้า 70% 70%
70% 64% 64% 70% 70%
แสงสว่างส่องผ่าน กระจกข้าง & หลัง 40% 70% 15% 40% 70% 65% 5-50%
ป้องกันรังสีอินฟราเรต (IR) 99% 97% 83% 99% 97% 56% 53-89%
ป้องกันรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99%
ค่าสัมประสิทธิ์ 0.42 0.50 0.40 0.42 0.50 0.62 0.3-0.62
 
Remark บานหน้าของทุก Package เป็น VK 70 ( ยกเว้น GPS Plus / GPS Package )เพื่อกันร้อนได้ดี
ในขณะที่ไม่ลดวิสัยทัศน์ในการขับขี่ เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ ผลการวิจัยพบว่าความร้อน
ทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง อีกทั้งยังก่อให้เกิดมะเร็งผิวหนัง รอยเหี่ยวย่น และปัญหาผิวหนังอื่นๆ
 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com