พระรามที่ 2 
Tel: 02-867-1370-2

อัลฟ่าเซ็นเตอร์
ปิ่นเกล้า
Tel: 02-881-0187-8

อัลฟ่าออโต้กลาส
ดินแดง
Tel: 02-692-0922-3

วิภาวดี
Tel: 02-616-0081-2
 

อัลฟ่าเซลส์
ศรีนครินทร์-บางนา
Tel: 02-748-6656-9

 
 

 
 
 
 
 
 
ยินดีบริการรับบัตรเครดิต
 
 
Lamina Pop Series เทคโนโลยีพิเศษที่รังสรรค์คิดค้นวิจัย และผลิตจากขบวนการสังเคราะห์ เนื้อฟิล์มระดับอนุภาคเมทัลลิคอัลลอยบริสุทธิ์ 100%  แบบ Magnetron  Sputtering  Vacuum  Coating  ด้วยการเหนี่ยวนำประจุไฟฟ้าให้อะตอมโลหะ เรียงตัวบนเนื้อฟิล์ม ในสภาวะสูญญากาศ ผสานผลึกคริสตัลใสและชั้น Pressure Sensitive  Adhesion  ชนิด  Hi-Performance  รวมซ้อนกันถึง 6 ชั้น กำเนิดเป็นชั้นเนื้อฟิล์มเหนี่ยวแน่น  ทนทาน  ให้สัมผัสแนบสนิทกับกระจก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การลดความร้อนจากแสงแดดจริงได้สูงขึ้นถึง 60 % ทั้งกันรอยขีดข่วนและลดอันตราย กรณีกระจกแตกได้ระดับ AAA จนได้รับการยอมรับให้เป็นฟิล์มยอดนิยมของผู้ใช้รถทั่วโลก
 
รุ่น สี การลดความร้อน
จากแสงแดด 
การลดความร้อน
จากสปอตไลท์
แสงส่องผ่าน การลดรังสี UV  การสะท้อนแสง
POP50SISRPS
ซิลเวอร์
52
67
48
99
28
POP50NSRPS
นิวทรัลไลท์
41 54 50 99 13
POP35NSRPS
นิวทรัลเอิร์ท
53 68 35 99 22
POP20NSRPS
นืวทรัลดีพ
60 77 27 99 25
POP20CSRPS
ชาโคลดีพ
48 60 21 99 8
 

ลามิน่าฟิล์มทุกรุ่นปลอดสนิม และผ่านการทดสอบตามมาตฐานวิธีการของAIMCAL ,  และ ASTM

เป็นค่าทดสอบจริงจากโรงงานผู้ผลิตตามวิธีการ ASHRAE โดย Parry Moon, J. of The Franklin Institute 230, PP.583-618 (1940)
ทดสอบค่ารังสียูวีที่ความยาวคลื่น 300-380 nm ที่ Air Mass 2
 
การทดสอบการลดปริมาณความร้อน โดยวัดจากแสงแดดโดยตรง จะได้ผลที่ถูกต้องกว่าการวัดปริมาณความร้อนจากไฟสปอตไลท์ เนื่องจากความร้อนจากแหล่งกำเนิดทั้งสองมีลักษณะ แตกต่างกัน อย่างสิ้นเชิง
ที่มา : AIMCAL Energy Management Program Window Film Training Guide
 
เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วยรังสี  3  ชนิด  คือ รังสีอินฟราเรด(IR) 53% รังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV) 3%   และแสงสว่าง 44% ความร้อนที่เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์นั้น  เกิดจากรังสีอินฟราเรดและแสงสว่างรวมกัน มิได้เกิดจากรังสีเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้นฟิล์มที่กันความร้อนดี ต้องสามารถ ป้องกันได้ทั้ง 2 ส่วน นั่นคือ ค่าการลดความร้อนจากแสงแดด  (Total Solar Energy Rejected) นั่นเอง
 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com