เอกสารประกอบการเคลม
 

 
เอกสารประกอบการเคลม รถประกัน 
เอกสารที่ใช้ในการนำรถประกันเข้าบริการเปลี่ยนกระจกมีดังนี้           
1.  ใบขับขี่           
2.  กรมธรรม์ประกันภัยหน้าหลัก            
3.  สำเนาทะเบียนรถ           
4.  ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง บางบริษัทฯ ประกันอนุโลมให้ใช้ระหัสฟิล์มที่ติดบนตัวรถ
     ประกอบเรื่องตั้งเบิกได้ (กรณีเป็นฟิล์มธรรมดา ไม่ต้องใช้ใบรับประกันฟิล์ม)
 
เอกสารประกอบการเคลม  รถคู่กรณี
เอกสารที่ใช้ในการนำรถคู่กรณีเข้าบริการเปลี่ยนกระจกมีดังนี้           
1.  ใบขับขี่ + บัตรประชาชนเจ้าของรถ           
2.  กรมธรรม์ประกันภัยหน้าหลัก            
3.  สำเนาทะเบียนรถ           
4.  ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง บางบริษัทฯ ประกันอนุโลมให้ใช้รหัสฟิล์มที่ติดบนตัวรถประกอบ
     เรื่องตั้งเบิกได้           
5.  พรบ.

 
ALPHA THAI GROUP ผู้ชำนาญด้าน กระจกรถยนต์
กระจกนิรภัย ฟิล์มกรองแสง ฟิล์มกันร้อน หลังคาไฟเบอร์กลาสอัลฟ่า
บริการติดตั้งนอกสถานที่ ติดตั้งกระจก,ฟิล์มวันนี้ ฟรี!
 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com