พระรามที่ 2 
Tel: 02-867-1370-2

อัลฟ่าเซ็นเตอร์
ปิ่นเกล้า
Tel: 02-881-0187-8

อัลฟ่าออโต้กลาส
ดินแดง
Tel: 02-692-0922-3

วิภาวดี
Tel: 02-616-0081-2
 

อัลฟ่าเซลส์
ศรีนครินทร์-บางนา
Tel: 02-748-6656-9

 
 

 
 
 
 
 
 
ยินดีบริการรับบัตรเครดิต
 
 
เอกสารประกอบการเคลม
 

 
เอกสารประกอบการเคลม รถประกัน 
เอกสารที่ใช้ในการนำรถประกันเข้าบริการเปลี่ยนกระจกมีดังนี้           
1.  ใบขับขี่           
2.  กรมธรรม์ประกันภัยหน้าหลัก            
3.  สำเนาทะเบียนรถ           
4.  ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง บางบริษัทฯ ประกันอนุโลมให้ใช้ระหัสฟิล์มที่ติดบนตัวรถ
     ประกอบเรื่องตั้งเบิกได้ (กรณีเป็นฟิล์มธรรมดา ไม่ต้องใช้ใบรับประกันฟิล์ม)
 
เอกสารประกอบการเคลม  รถคู่กรณี
เอกสารที่ใช้ในการนำรถคู่กรณีเข้าบริการเปลี่ยนกระจกมีดังนี้           
1.  ใบขับขี่ + บัตรประชาชนเจ้าของรถ           
2.  กรมธรรม์ประกันภัยหน้าหลัก            
3.  สำเนาทะเบียนรถ           
4.  ใบรับประกันฟิล์มกรองแสง บางบริษัทฯ ประกันอนุโลมให้ใช้รหัสฟิล์มที่ติดบนตัวรถประกอบ
     เรื่องตั้งเบิกได้           
5.  พรบ.

 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com