พระรามที่ 2 
Tel: 02-867-1370-2

อัลฟ่าเซ็นเตอร์
ปิ่นเกล้า
Tel: 02-881-0187-8

อัลฟ่าออโต้กลาส
ดินแดง
Tel: 02-692-0922-3

วิภาวดี
Tel: 02-616-0081-2
 

อัลฟ่าเซลส์
ศรีนครินทร์-บางนา
Tel: 02-748-6656-9

 
 

 
 
 
 
 
 
ยินดีบริการรับบัตรเครดิต
 
 
ความรู้ทั่วไปหลังจากเปลี่ยนกระจกเรียบร้อยแล้ว
 

 
กรณีเป็นกระจกบังลมหน้า + กระจกบังลมหลัง   
1.  หลังจากติดตั้งทางบริษัท ฯ ได้ทำการติดเทปใสไว้เหนือคิ้วกระจก ทั้งนี้เพื่อให้การยึดติดคิ้วสมบูรณ์
     กรุณาอย่าดึงออก จนกว่าจะครบ 24 ช.ม  ขณะขับขี่ ท่านจะได้ยินเสียงเทปใสกระทบลม  ซึ่งมิใช่
     ความผิดปกติจากการติดตั้ง หรือลมเข้ารถแต่อย่างใด           
2.  ควรงดเช็ดรถ, ล้างรถ, อัดฉีดรถ  (โดนฝนไม่เป็นไร)  ทั้งนี้เพราะเกรงว่าจะขึ้นไปกดกระจกเวลาล้างรถ
     เท่านั้น           
3.  หากท่านต้องการนำรถไปติดฟิล์มกรองแสงแผ่นหน้าหรือหลัง  ให้เว้นระยะเวลาหลังติดกระจกแล้ว
     อย่างน้อย 3 วัน เพราะการติดฟิล์มกรองแสงเต็มแผ่นหน้า+หลัง ช่างฟิล์มจะทำการใดร์ฟฟิล์ม
     และรึดฟิล์มบนกระจกรถยนต์ ซึ่งจะกดที่บริเวณกระจก                 
 
กรณีเป็นกระจกประตู
1.  ห้ามเลื่อนกระจกแผ่นที่เปลี่ยนเป็นเวลา 7 วัน หลังการติดตั้ง 
 
 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com