พระรามที่ 2 
Tel: 02-867-1370-2

อัลฟ่าเซ็นเตอร์
ปิ่นเกล้า
Tel: 02-881-0187-8

อัลฟ่าออโต้กลาส
ดินแดง
Tel: 02-692-0922-3

วิภาวดี
Tel: 02-616-0081-2
 

อัลฟ่าเซลส์
ศรีนครินทร์-บางนา
Tel: 02-748-6656-9

 
 

 
 
 
 
 
 
ยินดีบริการรับบัตรเครดิต
 
 
 
 
 
Smart Cool Series
ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทค ในรุ่น Smart Cool  Nano V.2 SUPREME
นวัตกรรมฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Nano Technology ที่สุดของฟิล์มกรองแสงลดความร้อนใหม่ล่าสุด ที่ลดรังสีอุลตร้าไวโอเล็ต (UV) ได้มากถึง 99.99% ลดรังสีความร้อน (IR) ได้มากถึง 99% และลดความร้อนรวมจากแสงแดดได้สูงสุดถึง 96% ซึ่งนับได้ว่าเป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความร้อนได้มากที่สุดในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับ Nano Technology โดยกระบวนการผลิตจะใช้สาร Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตระดับเดียวกับการผลิตจอ LCD (Liquid Crystal Displays) เคลือบลงบนผิวของ Polyester ทำให้เกิดลักษณะพิเศษคือ ลดความร้อนได้สูงไม่สะท้อนแสงทั้งด้านนอกและด้านใน ไม่รบกวนคลื่นการสื่อสาร เช่น อีซี่พาส , GPS , WIFI , 3Gโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น และคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มกรองแสง Nano Technology นี้ ไม่เกิดสนิมซึ่งบางถูมิภาคของประเทศเรานั้นอยู่ใกล้ทะเล ซึ่งเป็นน้ำเค็มมันสามารถก่อให้เกิดสนิมขึ้นได้เร็วจึงทำให้เสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติซึ่งฟิล์มกรองแสงของเรานี้จึงได้รองรับกับสภาวะของบ้านเราทั่วภูมิภาคโดยให้ให้ประโยชน์คุ้มค่ากับลูกค้าอย่างเต็มที่
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 7000 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCDเป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 40%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 5000 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD  เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 80%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 6599 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD  เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 40%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 3099 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD  เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 60%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 1599 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD  เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 80%
 
ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทค ในรุ่น Smart Cool  Nano V.2 EMPEROR
นวัตกรรมฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ Nano Technology เป็นฟิล์มกรองแสงลดความร้อนใหม่ล่าสุด ที่ลดรังสียูวีได้มากที่สุดถึง 99.99% ลดรังสีความร้อน (IR) ได้มากถึง 80%  และลดความร้อนรวมได้ 76% ซึ่งนับได้ว่าเป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถลดความร้อนได้ดีด้วยเทคโนโลยีการผลิตระดับ Nano Technology โดยกระบวนการผลิตจะใช้สาร Indium-Tin-Oxide (ITO) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตระดับเดียวกับการผลิตจอ LCD (Liquid Crystal Displays) เคลือบลงบนผิวฟิล์ม ทำให้เกิดลักษณะพิเศษคือลดความร้อนได้สูง ไม่สะท้อนแสงทั้งด้านนอกและด้านในไม่รบกวนคลื่นการสื่อสาร เช่น อีซี่พาส , GPS , WIFI , 3Gโทรศัพท์มือถือ  เป็นต้น และคุณสมบัติพิเศษของฟิล์มกรองแสง Nano Technology นี้ ไม่เกิดสนิมซึ่งบางถูมิภาคของประเทศเรานั้นอยู่ใกล้ทะเล ซึ่งเป็นน้ำเค็มมันสามารถก่อให้เกิดสนิมขึ้นได้เร็วจึงทำให้เสื่อมคุณภาพเร็วกว่าปกติซึ่งฟิล์มกรองแสงของเรานี้จึงได้รองรับกับสภาวะของบ้านเราทั่วภูมิภาคโดยให้ให้ประโยชน์คุ้มค่ากับลูกค้าอย่างเต็มที่
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 7080 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 40%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 3080 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 60%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 1580 N ฟิล์ม Nano Technology โดยใช้สาร (ITO) ที่ใช้ผลิตจอ  LCD เป็นฟิล์มชนิดไม่สะท้อนแสง ไม่มีส่วนผสมของโลหะ มีความเข้มที่เรียกภาษาตลาด 40%
 
ฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทค ในรุ่น Smart Cool  Nano V.2 CLASSIC
เป็นฟิล์มกรองแสงลดความร้อนใหม่ล่าสุด ที่ลดรังสียูวีได้มากที่สุดถึง 99.99% ลดรังสีความร้อน (IR) ได้มากถึง 70% ด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบ Nano Technology  โดยกระบวนการผลิตจะใช้สาร Nano Carbon ที่เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติเคลือบลงบนผิวฟิล์มทำให้เกิดฟิล์มกรองแสงที่มีคุณสมบัติ คือลดความร้อนได้สูง ไม่สะทอนทั้งด้านนอก และด้านใน การติดตั้งง่ายมีความคงทนเป็นพิเศษ ไม่รบกวนคลื่นการสื่อสาร เช่น อีซี่พาส , โทรศัพท์มือถือ , GPS , 3G , WIFI เป็นต้น  ฟิล์มกรองแสง Nano TechnoloGyในรุ่น  CLASSIC  นี้ไม่ใช้สารเคมีต่างๆ มาในการลดความร้อนซึ่งเป็นการใช้สารจากธรรมชาติมาลดความร้อแทนสารเคมีต่างๆ ยังสมารถลดรังสี (UV) ได้มากที่สุดถึง 99.99%
 
สมาร์ทเทคนาโนฟิล์ม รหัส SM-C 5560 N
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สีเทาอ่อนสำหรับติดตั้งเฉพาะบานหน้าเต็มหรืออาจติดตั้งได้ทั้งคันสำหรับผู้ที่กลัวปัญหาด้านการมองเห็น เป็นฟิล์มชนิดที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติ Nano Technology ลดความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของฟิล์มไม่มากโดยภาษาตลาดเรียกฟิล์มรหัสนี้ว่า 40% เหมาะในการใช้ร่วมกับรหัส SM-C 1860 , 0560 N  และเหมาะกับรถยนต์ทุกสี แนวโชว์ Concept หรือการตกแต่งภายในที่ CLASSIC
 
สมาร์ทเทคฟิล์ม รหัส SM-C 4560 N        
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สีเทาอ่อนสำหรับติดตั้งเฉพาะบานหน้าเต็มหรืออาจติดตั้งได้ทั้งคันสำหรับผู้ที่กลัวปัญหาด้านการมองเห็น เป็นฟิล์มชนิดที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติ Nano Technology ลดความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของฟิล์มไม่มากโดยภาษาตลาดเรียกฟิล์มรหัสนี้ว่า 40% เหมาะในการใช้ร่วมกับรหัส SM-C 1860 , 0560 N  และเหมาะกับรถยนต์ทุกสี
 
สมาร์ทเทคฟิล์ม รหัส SM-C 3560 N
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สีเทา/ดำสำหรับติดตั้งเฉพาะบานหน้าเต็มที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรืออาจติดตั้งได้ทั้งคันสำหรับผู้ที่กลัวปัญหาด้านการมองเห็นเป็นฟิล์มชนิดที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติ Nano Technology ลดความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของฟิล์มไม่มากโดยภาษาตลาดเรียกฟิล์มรหัสนี้ว่า 40% เหมาะในการใช้ร่วมกับรหัส SM-C 1860 , 0560 N  และเหมาะกับรถยนต์ทุกสี
 
สมาร์ทเทคฟิล์ม รหัส SM-C 1860 N
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สีดำ สำหรับติดตั้งเฉพาะบานข้าง+ หลังหรือบางท่านชอบความเป็นส่วนตัวอาจติดตั้งได้ทั้งคันสำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นในเวลากลางคืนข้อดีฟิล์ม Nano นี้มีความใสเคลียร์เป็นฟิล์มชนิดที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติ Nano Technology ลดความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของฟิล์มไม่มากโดยภาษาตลาดเรียกฟิล์มรหัสนี้ว่า 60% เหมาะในการใช้ร่วมกับรหัส SM-C 5560 , 4560 , 3560 , 0560 N  และเหมาะกับรถยนต์ที่เป็นในสีโทนสว่าง เช่น สีขาวสีบรอท์ หรือ ชุดหน้า (บานหน้า+บานข้างด้านหน้า ซ้าย-ขวา) เป็นสีใสส่วนบานหลังและบานข้างด้านหลังซ้าย-ขวาสีทึบ ก็จะดูสวยงามสไตล์รถนำเข้า
 
สมาร์ทเทคฟิล์ม รหัส SM-C 0560 N
ฟิล์มกรองแสงกันความร้อน สีดำเข้ม สำหรับติดตั้งเฉพาะบานข้าง+หลังหรือบางท่านชอบความเป็นส่วนตัวอาจติดตั้งคู่กับเบอร์ SM-C 1860 N บานหน้าเต็ม ก็ได้สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการมองเห็นในเวลากลางคืนข้อดีฟิล์ม Nano นี้มีความใสเคลียร์ เป็นฟิล์มชนิดที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งใช้สารจากธรรมชาติ Nano Technology ลดความร้อนได้ดี มีระดับความเข้มของฟิล์มไม่มากโดยภาษาตลาดเรียกฟิล์มรหัสนี้ว่า 80% เหมาะในการใช้ร่วมกับรหัส SM-C 5560 , 4560 , 3560 , 1860 N  และเหมาะกับรถยนต์ที่เป็นในสีโทนสว่าง เช่น สีขาวสีบรอท์ ถ้าเป็นรถสีดำก็จะดู ดุดัน น่าเกรงขามทีเดียว หรือ ชุดหน้า (บานหน้า+บานข้างด้านหน้า ซ้าย-ขวา) เป็นสีใสส่วนบานหลังและบานข้างด้านหลังซ้าย-ขวาสีทึบ ก็จะดูสวยงามสไตล์รถนำเข้า
 
 
Copyright © 2010-2013 All Right Reserved. alphathailand.com